Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản sử dụng” của magisstone.vn. Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Sử dụng trang web:

 • Bạn đồng ý sử dụng trang web magisstone.vn chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.
 • Bạn không được sử dụng trang web này để làm tổn hại hoặc quấy rối bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Bạn không được sử dụng trang web này để truyền bá thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

2. Bản quyền:

 • Các nội dung, tài liệu và thông tin trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền.
 • Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm luật bản quyền.

3. Thay đổi nội dung:

 • Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi các điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ đăng bản cập nhật mới trên trang web này.
 • Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi đối với các điều khoản sử dụng.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

 • Trang web magisstone.vn có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.
 • Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi truy cập và sử dụng.

5. Bảo trì và sửa chữa:

 • Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hạn chế truy cập vào trang web để thực hiện bảo trì và sửa chữa.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước khi thực hiện các hoạt động này, nhưng không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động liên tục và không bị gián đoạn.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bảo trì và sửa chữa mà không cần thông báo trước và bạn sẽ không yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc tạm ngừng hoặc hạn chế truy cập vào trang web.

6. Miễn trừ trách nhiệm:

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua các liên kết trên trang web magisstone.vn.
 • Việc sử dụng trang web này là tùy ý và có nguy cơ riêng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

7. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email https://magisstone.vn/.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web magisstone.vn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

094.521.8008
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0902728366